Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

07 paźŸdziernika 2022

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

    

Ewangelia dnia:

    


Komentarz do czytań i Ewangelii:komentarz do Ewangelii[ Ewangelia ] Jezus wyrzuca złego ducha z człowieka. Zły duch związał jego mowę, właśnie tak uderzył w tego człowieka. Jezus wyrzucił złego ducha i człowiek ów zaczął mówić, a tłumy były zdumione, jak pisze w dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz ewangelista: "A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione" (Łk 11,14). Widzimy trzy różne reakcje ludzi na wyzwolenie człowieka z więzów szatańskich: tłumy są zdumione, że człowiek ten, jak sądzimy z kontekstu dorosły, po tylu latach braku mowy został wyzwolony z tej niemocy. I jakaś radość, że wreszcie on może mówić. Druga postawa " to oskarżenie Jezusa o spisek z Belzebubem: " Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy" (Łk 11,15). Oskarżenie szyte grubymi nićmi, ale jak mówi świat "każda metoda jest dobra, gdy prowadzi do celu". A celem było zdegradowanie Jezusa, zdyskredytowanie Jego działalności, podważenie faktów. I wreszcie trzecia grupa, która strzelając z grubej rury żądała od Jezusa znaku z nieba, bo nie chciała się ośmieszyć, aby kwestionować fakt, który widzieli na własne oczy: "Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba" (Łk 11,16). Tacy ludzie stali wokoło Jezusa i przyjmowali lub kwestionowali uzdrowienie. Właśnie im Jezus powiedział: "Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami" (Łk 11,17ś19). Jezus wskazał im, że królestwo wewnętrznie skłócone wali się i rozpada. Nie może więc szatan walczyć sam z sobą, bo jego koniec jest bliski. Ale wskazał im też na to, że ich synowie będą ich sędziami, sędziami ich przewrotności, bo oni też mocą Bożą wyrzucają z ludzi złe duchy. Są tymi, którzy poddali się Bożej woli, przyjęli dar uzdrawiania i mocą Bożą wyrzucają złe duchy z innych zniewolonych. Dlatego Jezus dodał: " jeśli Ja palcem Bożym wb>yrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże" (Łk 11,20). Oni do jednego uzdrowienia chcieli ośmiu potwierdzeń i certyfikatu, że Jezus jest Synem Bożym i uzdrawia w imię Boga. Jezus wskazał im jednak, że taka postawa nie jest otwarciem się na Boże działanie, ale jest dawaniem miejsca złemu. "Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda" (Łk 11,21ś22). Jezus objawia się jako ten mocniejszy, który pokonał złego i zbiera jego łupy. Bóg zawsze jest mocniejszy od wszelkiego złego ducha. Szatan zniewala człowieka, a Jezus czyni go wolnym. Widzimy to w tej sytuacji, tym zdarzeniu, ale podstęp szatana idzie w tym kierunku, aby zasiać zamęt, podważyć wielkość Bożych dokonań, nawet tych, których świadkami były tłumy, które widziały to uzdrowienie. Właśnie taka zasiana podejrzliwość ma w człowieku zadać pytanie, czy aby Jezus " Bóg, nie uzdrawia mocą szatana. Ta przebiegłość szatana ma być dla nas wskazówką, że on chwyta się wszelkich dostępnych środków, aby zniszczyć człowieka i poniżyć Boga. Ale to Jezus jest tym który pokonał szatana i zabiera mu jego oręż walki, aby nie mógł on uderzać w człowieka. To On jest tym, który przynosi nam królestwo Boże. Dlatego tak ważne, jest, aby być z Jezusem chodzić jego ścieżkami, ścieżkami Królestwa Bożego. Jezus mówi to swoim słuchaczom: "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza" (Łk 11,23). Jasne i czytelne wskazanie kto jest z Jezusem. Jeśli twoje postępowanie nie sprzeciwia się Jezusowi i Ewangelii , to jesteś z Mistrzem z Nazaretu, świadczysz o Jego wielkości, jesteś jednym z Jego uczniów. Lecz gdy jesteś przeciwko Prawu Bożemu " to sprzeciwiasz się Jezusowi i Królestwu Bożemu. Wtedy jesteś też tym, który rozprasza wspólnotę Kościoła, otwarcie występujesz przeciwko Bogu. W naszej codzienności tak często spotykamy się z pokusą, aby odrzucić Boga, odrzucić jego Prawo, przykazania i drogowskazy, a zastąpić je pseudo nowoczesnym zachowaniem bez Boga. Widzimy jednak, że ci, którzy odrzucają Boga nie są wcale tacy nowocześni, jak krzyczą to współcześni postmoderniści, ale jak było od samego początku Ewangelii podważają prawdomówność Ewangelii, zastępując ją zawiścią za pokonanie szatana, który to jak zawsze chce podejść człowieka przez kłamliwe obietnice, które zwodząc go, mają oddalić go od Boga. Szatan zawsze był przeciwnikiem Boga, dzisiaj chce rozmyć tą prawdę o sobie w człowieku, nie mówiąc o grzechu, ale posługując się dialektyką nowoczesności. Jest bowiem ojcem kłamstwa i prawda nigdy nie gości w jego ustach. Jeśli jednak nie słuchasz wcale Boga, nie czytasz Pisma świętego, które jest Słowem Boga, to łatwo dasz się wmanewrować w podstępne oszustwa i zakusy złego. Nie mając formacji duchowej, a więc modlitwy, czytanie Pisma świętego, stajesz się bezbronny wobec zła na własne życzenie. Zawsze, gdy odrzucasz Boga, odrzucasz Jego pomoc, ochronę. Stajesz po stronie przeciwnika Boga, sam stajesz się przeciwnikiem Boga. Nie budujesz więc Królestwa Boga, ale stajesz po stronie szatana. Zastanów się jak ważne jest po której stronie barykady stoisz w życiu, przeciwko komu walczysz. Odrzuć zło, a stać po stronie Jezusa. Jezus przypomina ci dzisiaj: "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza" (Łk 11,23).
Jacek Zamarski