Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

16 lipca 2024

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

    

Ewangelia dnia:

    

Komentarz do czytań i Ewangelii:Komentarz do Ewangelii: komentarz do Ewangelii[ Ewangelia ] W dzisiejszym krótkim fragmencie Ewangelii, którą zanotował św. Mateusz Jezus aż dwukrotnie wypowiada swoje biada. Kieruje je do mieszkańców miast, gdzie tak wiele znaków i cudów Jezus dokonał, a jednak te miasta nie uwierzyły w Mesjasza, którym był właśnie Jezus Chrystus. Korozain, biblijne miasto w Galilei położone niedaleko Kafarnaum było świadkiem nauczania i cudów Jezusa, ale mieszkańcy odrzucili nauki Jezusa. Z Betsaidy, małej wioski rybackiej pochodzili apostołowie Piotr, Andrzej i Filip (por. J 1,44; 12,21). To własnie w pobliżu Betsaidy, Jezus nakarmił pięć tysięcy mężczyzn, o czym pisze Marek i Łukasz (por. Łk 9,10-17), tam też uleczył niewidomego (Mk 8,22-26), jednak tak samo jak w Korozain, mieszkańcy Betsaidy, pomimo, że widzieli wiele znaków, uzdrowień i cudów, jakich dokonał Jezus, nie uwierzyli Mu, odrzucili Go. Odrzucili znaki, odrzucili Jezusa. Ta postawa jest ważna, bo Jezus wskazuje na obojętność wobec wielkich znaków i cudów: "Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły"(Mt 11,21). Tak więc te miasta Tyr i Sydon zniszczone za swój wielki grzech i rozpustę przez Boga, gdyby widziały znaki uczynione przez Jezusa w Korozain i Betsaidzie - dawno by się nawróciły i pokutowały za swoje winy. Jezus wskazuje jednocześnie jakie skutki bierze na sibie Korozain i Betsaida: "Toteż powiaam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam"(Mt 11,22). To jedne z najbardziej ostrych wypowiedzi Jezusa. W podobnym tonie słyszymy wypowiedzi Jezusa dotyczące Kafarnaum: "A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!"(Mt 11,23).
Skąd te tak ostre słowa Jezusa pod adresem Kafarnaum? Jezus wybrał Kafarnaum na swój dom w czasie pobytu w Galilei, tam znalazł pierwszych uczniów i tam wracał po kolejnych etapach nauczania. Kafarnaum było nazywane Miastem Jezusa. Wybranie Kafarnaum przez Jezusa Chrystusa sprawia, że jest to miasto, od którego się więcej wymaga – było ono bowiem świadkiem wielkich czynów Mesjasza. Dlatego też Kafarnaum, które się nie nawróciło, zostaje wymienione wśród miast przeklętych. Ewangeliści przypominają słowa Jezusa, który - jak to czynili starotestamentowi prorocy - zapowiada zagładę miejscowości takich, jak Korozain, Betsaida, Tyr, Sydon i Kafarnaum: "A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałyby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie" (Mt 11,23-24).
Położenie miasta przy głównym szlaku handlowym miało wpływ na zróżnicowanie mieszkańców, wśród których byli także poganie. Wiemy jednak z przekazów, że Jezus nauczał w tutejszej synagodze i właśnie tutaj wygłosił mowę eucharystyczną (J 6,24-59). A zatem w relacjach Ewangelii Kafarnaum jest miejscem zamieszkania nie tylko pierwszych uczniów i ich rodzin, ale też miejscem, do którego Jezus wracał po kolejnych etapach nauczania w Galilei. Dlatego to miasto otrzymało miano Jezusowego. Jednak ostatecznie Jezus opuszczając Kafarnaum, potępił miasto jak inne, które nie usłuchały jego wezwania do pokuty, nie rozpoznały czasu nawiedzenia.
W życiu człowieka chodzi o otwarte serce na słowa Jezusa, otwarte serce na dokonania: znaki i cuda. Bo inaczej jest to postawa pogardy wobec Jezusa i wobec Ojca. Wywyższanie się jak Karafnaum, które tak doskonale znało Jezusa i w którym spędził tyle czasu z uczniami, a jednak miało swoją własną rację doprowadziło to miasto do zniszcenia. Wykopaliska potwierdzają fakt, że miasto po prostu przestało żyć, jakby dotknął go jakiś pomór. Miasto umarło i pokrył je piasek, tak więc skończyła się jego świetność.
Dla każdego z nas jest to doskonałe wskazanie, jak trzeba być otwartym na obecność Jezusa, na Jego bliskość, bo w naszej pysznej i zadufanej postawie możemy umrzeć jak Kafarnaum, Korozain czy Betsaida, które to miasta nie rozpoznały łaski Jezusa, Jego posłania i nie przyjęły Go jako Mesjasza. Nam też to grozi, jeśli zamkniemy się na Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.

Czy ty nie jesteś może jak Korozain, Betsaida, czy też Kafarnaum? Zamknięte na cuda Jezusa? Może patrzysz a nie widzisz, serce twoje jest niczym z kamienia??? Nawróć się, aby się nie okazało, że wyprzedzi cię Tyr i Sydon ze swoim wielkim grzechem i rozpustą, bo on zrozumiał i się nawrócił, a ty - po prostu nie zrozumiałeś nauczania Jezusa, zlekceważyłeś te wielkie i wspaniałe znaki i cuda...
Jacek Zamarski