Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

03 paźŸdziernika 2023

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

    

Ewangelia dnia:

    

Komentarz do czytań i Ewangelii:Komentarz do Ewangelii: komentarz do Ewangelii[ Ewangelia ] Znów tłumy zbierają się na widok Jezusa. Cieszą się Jego obecnością. A On znów je naucza, nie robi tylko kurtuazyjnego spotkania, ale głosi im Ewangelię o Królestwie. Przepowiada zbawienie. Wykorzystuje każdą sposobność, aby przybliżyć ludziom prawdę o miłości Ojca. Tym razem byli też z tłumem faryzeusze i znów wystawili Go na próbę. Zadali ważne pytanie, choć przez nie chcieli pogrążyć Jezusa. "Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę"(Mk 10,2). Jezus znając ich podstęp kieruje swoją odpowiedź na początek stworzenia człowieka przez Boga. Sięga do samych korzeni, do początku. Nie chodzi Mu o wygranie utarczki słownej, ale o zwrócenie uwagi na to, co istotne: wolę i zamiar Boga. Jednak wpierw Jezus pyta o Prawo Mojżesza: "Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz?"(Mk 10,3). Faryzeusze odpowiadają tak, jak Mojżesz nakazał w Prawie: "Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić" (Mk 10,4). Pozornie faryzeusze odnieśli sukces, ale Jezus wskazuje, że chodzi tutaj o coś innego. "Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę"(Mk 10,5-6). Jezus sięga do początku stworzenia, to samego źródła, dużo wcześniej niż Prawo Mojżesza. Chce, aby to zrozumieli, aby do nich dotarła ta prawda, że stworzenie nie zaczyna się od Mojżesza. I kontynuując odpowiedź dodaje bardzo ważną kwestię: "dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"(Mk 10,7-9).
Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Tu nie ma nic do dodania. Bóg ustanawia nierozerwalność małżeństwa, a faryzeusze znów wystawiają Jezusa na próbę. Dlatego Jezus wskazuje im na istotę. Lecz mimo to pozostaje pytanie czemu więc Mojżesz polecił dać żonie list rozwodowy i odprawić ją?. Z tym samym pytaniem przychodzą jeszcze raz w domu uczniowie, bo jakby do końca nie zrozumieli słów Mistrza.
Istotnie, w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy taki zapis: "Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie"(Pwt 24,1). Do tego zapisu odnosi się pytanie faryzeuszy, któe ma pogrążyć Jezusa. Lecz Jezus bardzo precyzyjnie to wyjaśnia, odsłaniając przyczynę ustanowienia tego prawa: "Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie" (Mk 10,5).
Zapis, który zezwala oddalić żonę to autorstwo Mojżesza, powstał jako odpowiedź na zatwardziałość serc Żydów. Tylko taka przyczyna. Prawo ustanowione przez Boga i prawo ustanowione przez Mojżesza. Chodzi tylko o wygodę, a nie o wierność Bogu. Właśnie to odsłonił Jezus. Dopowiada jednak w domu uczniom, którzy jeszcze raz pytają Go , co jest istotne w tym sporze: "Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo"(Mk 10,11-12).
Jezus nie pozostawia tutaj suchej nitki na faryzeuszach. Nazywa to, co jest tylko ludzkim prawem popełnieniem cudzołóstwa. NIe ukrywa tego za ludzkim przepisem, który nie prowadzi do Boga, do większej miłości, ale staje się narzędziem maskowania niewierności, staje się formalizmem!!!
Myśleli, że wygrali i pokonali Jezusa. Ale to był dopiero początek. Jezus im bardzo radykalnie odpowiedział: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam Mojżesz to przykazanie"(Mk 10,5). Nie ustanowiony przepis przez Mojżesza jest ważny, ale prawo, które ustanowił Bóg. Jezus wraca do samych podstaw, do fundamentu. Nie wygoda człowieka na pierwszym miejscu, ale przyjęcie woli Boga.
Mojżesz nie jest Bogiem. Jezus wskazuje na to bardzo konkretnie. Nie pozwala zamienić przykazania bożego na ludzki zapis. Wskazuje na to bardzo jasno i czytelnie. To Bóg złączył i taka była Jego wola. Nie można rozrywać jednego ciała na kawałki. To zabijanie miłości, to zabijanie człowieka. Uczniowie Jezusa byli jakby nie do końca przekonani do tych Jego słów, więc w domu jeszcze raz Go o to zapytali. "W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo"(Mk 10,10-12) Jezus rozwiał ich wątpliwości. Rozwód nie jest dobry, sprzeciwia się woli Boga. Żaden przepis nie może sankcjonować cudzołóstwa. To słowa bardzo aktualne na dzisiaj, ale kto bierze je tak poważnie?
Doszliśmy do tego, że nie traktujemy Słów Boga poważnie. Wymieniamy człowieka w naszym życiu jak stary telewizor, pralkę, komputer. Wielu młodych małżonków po pięciu, sześciu latach robi upgrade do nowszego modelu. Zgroza! Po wielokroć zgroza! Ale gdy człowiek nie ma dla nas wartości nawet laptopa, to do czego doszliśmy, gdzie my jesteśmy. Relacje człowiek - człowiek zawodzą, bo relacje człowiek - Bóg szwankują. Nie troszczymy się o nie, nie pielęgnujemy ich, nie dojrzeliśmy do przeżywania wielu relacji.
A wydaje nam się tak wiele...
Jakże się więc mylisz, jakie popełniasz pomyłki. Każdego dnia. Zadaj sobie pytanie: ile w tym tygodniu naprawiłeś relacji międzyludzkich? Ile tych, które ty zepsułeś, bardzo skutecznie zepsułeś. Rozwaliłeś tak, że posypały się tylko drzazgi. Znów nic nie widzisz? Znów jesteś bez winy? Zapomniałeś słów "mea culpa"? Często ludzie z twojego najbliższego otoczenia to ci, których najskuteczniej możesz poranić, a szatan zaślepia twe serce, abyś nie wiedział swojej winy. Więc dokładnie się rozglądnij. Zadaj sobie pytanie: ile razy poraniłem tego, tamtego, jeszcze innego? Naucz się stawiać takie pytania. One prowadzą cię do miłości, do przebaczenia, do miłosierdzia w życiu i zadośćuczynienia.

Czy te pytania cię interesują? Czy chcesz naprawić relacje w domu, w małżeństwie, w miejscu pracy, we wspólnocie, w twoim otoczeniu, tam gdzie żyjesz czyli twoim oikos? To bardzo ważne. Jezus wskazuje dzisiaj jak ważne jest, abyśmy już od dziecka żyli błogosławieństwem Boga. Rodzice przynosili dzieci do Jezusa, aby je dotknął, ale uczniom się to nie podobało: "Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.(Mk 10,13-14). Potrzeba byśmy Królestwo przyjęli właśnie jak dzieci z zaufaniem i radością. Czy mamy świadomość tego???
Jacek Zamarski