Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

22 paźŸdziernika 2018

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

    

Ewangelia dnia:

    


Komentarz do czytań i Ewangelii:[ Ewangelia ] Przyznać się do Jezusa, w tym miejscu, gdzie żyjemy, nie uciekać, ale szukać Go. Jezus jest tą Prawdą, nie zawsze dla wszystkich wygodną, ale właśnie to jest nasza wartość. Jezus obecny w naszym życiu. Jezus poucza o tym swoich uczniów: "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych;a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych"(Łk 12,8-9). Zaparcie się Jezusa w życiu skutkuje tym, że Jezus nie przyznaje się do nas wobec Aniołów Bożych. Winniśmy mieć świadomość, że odrzucenie DUcha Bożego, Ducha świętego, grzech, który jest naszym wyborem to największy grzech, przeciw któremu nie ma odpuszczenia. Wskazuje na to doskonale Jezus: "Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi świętemu, nie będzie przebaczone"(Łk 12,10). Mówienie przeciw Synowi jest wybaczalne, a przeciw Duchaowi świętemu jest niewybaczalne. Właśnie ten grzech jest dużo poważniejszy niż odrzucenie Jezusa w swoim życiu. Nie powinniśmy pozostać ślepi na działanie Ducha Bożeg, lecz dostrzec Jego moc. NIe możemy być ślepi na Zmartwychwstanie Jezusa i wielkie dzieła apostolskie, któych właśnie On dokonuje. Nie można wię pozostać tak po prostu tym, który się temu sprzeciwia. To nie tylko błąd w jakiejś sztuce, to zatracenie swego zycia dla życia wiecznego, bo odrzucamy już na początku Ducha życia, Ducha Pocieszyciela, któego posłał nam Ojciec, odrzucamy wielkie dzieło apostolsikie, które przez wielki dokonuje się w Kościele...
Jesteśmy jako naśladowcy Jezusa tymi, których świat osądza, odrzuca, sądzi, prześladuje. Tak było i będzie aż do kresu dni życia chrześcijan na ziemi. To jednak nie musi byuć naszym zmartwieniem. Widzimy jaki entuzjazm mieli w sobie pierwsi chrześcijanie wobec różnych prześladowań, a właśnie Duch Boży prowadzi nas w tym trudnym czasie: "Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć"(Łk 12,11-12). Właśnie wtedy trzeba nam zdać się na Ducha świętego, naszego Obrońcę, Adwokata, Pocieszyciela. Na tego, który wyrwie nas z prześladowań, Ducha, który wzbudza w nas moc przyznania się do Jezusa i wyznawania Go w naszym życiu. Ducha naszego codziennego życia, przyznawania się do Boga...
Buduj swoje życie na mocy Ducha świętego, niech On prowadzi cię przez życie, Proś o Jego moc i opowiadaj o wielkich dziełach, jakoch On dokonał i dokonuje wciąż w twoim życiu...
Jacek Zamarski