Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    

Adwent 2017 Adwent 2017

Czytania liturgiczne dnia

22 stycznia 2018

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

2 Sm 5, 1-7. 10

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

    Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści trzy. Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: „Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi”. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim.

Oto słowo Boże.

Ewangelia dnia:

Mk 3,22-3,

Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Oto słowo Pańskie.


Komentarz do czytań i Ewangelii:[ Ewangelia ] Uczeni w Piśmie z zazdrości, że wokół Jezusa gromadzą się takie tłumy i zyskał tak wielką popularność jak nikt inny z nauczycieli, aby wprowadzić zamęt i odwieść ludzi od Jezusa wypowiedzieli bardzo ostre słowa: "Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy" (Mk 3,22). Jezus na bazie tego oskarżenia wskazał uczniom, że "Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać" (Mk 3,24-25). Brak jedności, walka przeciw sobie, wewnętrzne skłócenie, to tematy, na które wskazuje Jezus. Wskazuje jednocześnie na bluźnierstwo, którego dopuścili się uczeni w Prawie. Duch Święty to ten, który jest Bogiem i Parakletem - Pocieszycielem, jest tym, który obdarza łaską. Uczeni odrzucili nadzieję, która jest w Jezusie, zmieszali Go z błotem, bo przypisali Mu powiązania z Belzebubem. A więc pozbawili człowieka nadziei, jaką przyniósł Jezus. Nie mieli w sobie bojaźni Boga, gdy wypowiadali to oskarżenie. Jezus pokazywał poprzez uzdrowienia ludzi, że to On chciał i uzdrawiał, obdarzał łaską tych, którzy w wierze przyszli do Niego, a nie chcieli to kupić za pieniądze czy inne dobra. To tylko Bóg rozdaje swą łaską, a uczeni w zazdrości wrzucili Jezusa do jednego worka razem z szatanem. Jak bardzo trzeba być ślepym. W tej perykopie widzimy też, jak łatwo jednak wejść w drogę, na której jak uczy nas dzisiaj Jezus, możemy zbluźnić Bogu tak strasznie, że "Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego" (Mk 3,29). Jezus wskazuje na to uwagę, bo przez te słowa uczeni w Prawie pozbawili sensu ofiarę krwi Jezusa, który mówił do uczniów, że "Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi" (Mk 3,27). To Jezus pokonał szatana, Belzebuba, władcę złych duchów, pozbawił go całkowicie panowania i władzy. Pokonał przez krzyż i uświęcające obmycie nas swoją Krwią. Odkupienie, które dokonało się na krzyżu, przypieczętowane zmartwychwstaniem do życia. A nie żaden okład z Belzebubem. Wprowadzić człowieka w błąd, zasiać w jego życiu zamęt i chaos. Do tego owoce ewangelii Jezusa i uzdrowienia nazwać spółką z Belzebubem. Widzimy, że już współcześni Jezusowi i to uczeni w Prawie!!! stawiali mu takie oskarżenia. Człowiek nie lubi konkurencji, nie lubi utraty uznania i tych, którzy idą za nim. Więc nie przebiera w środkach. Jak kiedyś ludzie znający doskonale Torę rzucili taką potwarz, tak i dzisiaj apostołowie Jezusa i On sam będą obrywać. Od kogo? Od świata, od znajomych, od przyjaciół... Ludzie, którzy cię zelżą wcale nie muszą być z daleka i wcale nie muszą być nieznani... dzisiejsza ewangelia to fakty i ta ewangelia nic nie straciła na aktualności. Ten sam Jezus, ta sama ewangelia, podobne kłamstwa i obelgi...
Jacek Zamarski