Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NOWY LUD

 

    CZYTANIA LITURGICZNE
I KOMENTARZ DO CZYTAŃ
    


Czytania liturgiczne dnia

21 wrześœnia 2019

Pierwsze czytanie podczas liturgii mszy św.:

    

Ewangelia dnia:

    


Komentarz do czytań i Ewangelii:[ Ewangelia ] Maryjne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wskazanie w tym dniu nie tylko na Maryję, ale na Boga który wypełnia swoją obietnicę dotyczącą Mesjasza. Zapowiedź, którą poznajemy już w raju ze włąśnie syn człowieka zmioeżdży głowę starodawneo węża jest właśnie w Maryi wypełniona. Ona jest tą, która powiedziawszy Bogu "Oto ja służebnica Pańska" zgadza się na wypełnienie zamiaru Boga. Odstąpiła od swoich planów życia, aby wypełnić wolę Boga. Ta, która była zaślubiona Józefowi wybiera jednak Jedynego i najwiekszego Oblubieńca. Czytamy o tym w dzisiejszej Ewangelii: "Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha świętego"(Mt 1,18). Poczyna Jezusa za sprawą Ducha świętego. Przyjmuje Go do swego łona, aby był Emmanuelem - Bogiem z nami. To zmieniło całkowicie Jej plany małżeństwa z Józefem, którego bardzo kochała. "Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie"(Mt 1,19). Józef ma świadomość, że prawo cudzołóstwo karało śmiercią, a Maryja poczeła wpierw, nim zamieszkali razem. Pragnie Ją ocalić, mimo wszystko. Widzi bowiem, że Maryja wracając od Elżbiety po 3 miesiącach pobytu wraca jako brzemienna. To wywróciło całe jego zycie, pokrzyżowało jego plany w stosunku do Ukochanej, ale mimo wszystko pragnie Ją ratować. "Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"(Mt 1,20-21). To było coś zupełnie nowego, ale anioł Pański wyjaśnia mu dalej całą sytuację, któa była realizacją zamiaru Boga: "A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami"(Mt 1,22-23).
To wyjaśnienie aniołą Pańskiego jest ważne nie tylko dla Józefa. ale również dla każdego z nas: Przyjąć do swego zycia Jezusa jako Emmanuela - Boga z nami. Tego, który będzie wyznaczał nasze drogi. i prowadził nas. . Dzisiejsze święto wskazuje nam na Maryję, Jej zasłuchanie się w Słowo Boga, na postawę, któa nie bała się przyjąć takiego trudnego zadania. Maryja wypełnia swoje powołanie, Bóg powołuje Ją do życia aby wypełniła konkretne, ważne powołanie. Ona, która miłowała Boga, była tą, o której pięknie pisał św. Paweł w liście do Rzymian: "Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą" (Rz 8,28-30).
Wybranie i powołanie, które zaczyna się w woli Boga, a realizuje się w naszym życiu. Tak samo jak Maryja i Jezus mieli swoich rodziców, tak jest to wskazaniem, na każdego z nas, ze Bóg właśnie tam gdzie żyjemy powołuje nas do zadań nam przeznaczonych z któych najwiekszym jest udział w chwale Boga. Radujmy się więc tym, co Bóg dla nas przygotował, cieszmy się tym wielkim bogactwem, na któe wskazuje nam dzisiaj Maryja. Dzień naszych narodzin jest wielką radością dla każdego z nas. Nie pozostaliśmy tylko w planach Boga, ale narodziliśmy się do wypełnienia woli Boga. Szukajmy jej więc z radością w całym naszym życiu i żyjmy jak Maryja w wielkiej pokorze mówiąc Bogu: Oto ja sługa, służebnica Twoja, chcę wypełnić w moim życiu Twoją wolę.
Jacek Zamarski