Wspólnota NOWY LUD

 

Czytelnia tematyczna
Czytelnia oferuje wartościowe pozycje pomagające we wzroście duchowym i formacji:
 

Dodatkowe informacje:

Wyślij pocztę

Czytelnia formacyjna

        Naszym zamiarem jest, aby czytelnia formacyjna pomagała w osobistej formacji. Zamieszczenie ciekawych materiałów ma ułatwić szukanie i docieranie do dobrych i wartościowych pozycji, w różnych tematach, ukazujących się na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
        Będziemy zamieszczać na tej stronie różne materiały mogące służyć pomocą w szeroko rozumianej formacji duchowej i zagadnieniom wzrostu w relacji JA - BÓG

     Materiały formacyjne podzielone są na następujące grupy:

Książki Polecamy: Książki autorów krajowych i zagranicznych pomocne w formacji duchowej, albumy, opracowania, etc. poruszające zasadnicze tematy dla każdego chrześcijanina. Mogą być pomocne jako lektura formacyjna i uzupełniająca, a także jako prezent dla znajomych czy przyjaciół.


Artykuły Różne ciekawe artykuły z prasy krajowej i zagranicznej poruszające zasadnicze tematy dla każdego chrześcijanina. Mogą być pomocne jako lektura uzupełniająca dla znajomych czy przyjaciół. Łatwe do wydruku bezpośrednio ze strony.
  


Konferencje Konferencje z rekolekcji, kongresów, spotkań, odczytów, sesji i innych spotkań. Materiały pomocne w osobistej i wspólnotowej formacji, oraz właściwym podejściu każdego chrześcijanina do trudnych tematów współczesnego świata.
  


Świadectwa Świadectwa działania Boga w życiu ludzi. Nawrócenia i uzdrowienia, oraz inne dokonania Boga. Świadectwa z rekolekcji, mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, świadectwa ze wspólnoty


ICCRS Dokumenty ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) określające zasadnicze zadania i cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej na świecie.
  


Linki Linki do wartościowych stron internetowych, mogących służyć pomocą w różnych potrzebach duchowych, zakresach tematycznych jak informacje, duchowość, aktualności, oraz inne.ICCRS Wybrane, oficjalne dokumenty Kościoła, encykliki, adhortacje i inne określające cele i zadania dla każdego chrześcijanina.