Bogactwo okresu liturgicznego Bożego Narodzenia


Jacek Zamarski

 

Poniższy artykuł ukazał się w miesięczniku "W głębi serca" - grudzień 2011 (11/54)


Bogactwo okresu liturgicznego Bożego Narodzenia

Adwent jako czas radosnego oczekiwania za Zbawiciela wprowadza nas w świętowanie narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ma to zasadnicze znaczenie dla każdego z nas, by Jezus narodził się w moim życiu jako Pan i Zbawiciel. Po uroczystej wieczerzy wigilijnej, opłatku, życzeniach i prezentach, kto tylko pragnie przeżyć właśnie to spotkanie z Jezusem już o północy, wybiera się do świątyni, aby powitać narodzonego Zbawiciela, obiecanego i oczekiwanego Mesjasza. Narodzony Jezus jest wypełnieniem słów proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami" (Mt 1,23). Te święta przypominają nam, że Bóg jest z nami. To my czasem odchodzimy od Niego, a Boże narodzenie powinno się dokonywać w nas, w każdej chwili naszego życia. To Bóg, który nadaje sens mojemu życiu winien się narodzić we mnie i odnowić moje życie. To właśnie jest istotą i treścią świętowania Bożego Narodzenia, nie potrawy, prezenty, krasnale, choinka.

Bogactwo tej treści jest doskonale widoczne i podkreślane w drugim dniu świąt, kiedy wspominamy męczeństwo św. Szczepana. To wielki świadek Jezusa, człowiek, który napełniony łaską Boga działał znaki i cuda, będąc wiernym ewangelii. Nie zmienił swego radykalizmu nawet w obliczu śmierci i dlatego został przez swoich przeciwników ukamienowany. Jednak poprzez swoje świadectwo wierności Chrystusowi wskazuje nam przez wieki jaki ma być każdy chrześcijanin. Nie zaparł się Jezusa i nie cofnął się nawet przed męczeństwem. Był wiernym świadkiem Jezusa aż po kres życia i jego świadectwo jest dla nas pięknym wzorem, wobec modnej dzisiaj dla wielu postawy minimalizmu, czy wręcz ucieczki od wartości chrześcijańskich w modny i wygodny relatywizm religijny, taką drogę na skróty przez życie, ale bez Boga.

W oktawie Narodzenia Pańskiego, we wtorek, 27 grudnia wspominamy św. Jana Ewangelistę, autora ewangelii św. Jana, oraz trzech listów i Apokalipsy. Ten najmłodszy z apostołów był uczniem św. Jana Chrzciciela, a później umiłowanym uczniem Jezusa. W tym dniu w naszym kraju, oraz niektórych innych krajach Europy praktykuje się mało już dzisiaj znane, błogosławieństwo wina. Środa 28 grudnia, to święto Świętych Młodzianków, pierwszych męczenników, którzy w Betlejem zostali zamordowani na rozkaz Heroda. Dzieci te - oddając swe życie z powodu Chrystusa - otrzymały chrzest krwi i zasłużyły na podwójną chwałę: dziewictwa jak i męczeństwa.

Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego to sobota, ostatni dzień roku 2011 i wspomnienie św. Sylwestra. W ten to ostatni dzień starego roku zapraszamy wszystkich parafian na Eucharystię o godzinie 17:00, gdzie będziemy mogli podziękować Bogu za wszystkie dary i łaski, których doświadczyliśmy w tym roku. W naszym kościele czuwanie sylwestrowo-noworoczne będzie od 23:30 do 24:00, po czym zakończy się ono uroczystym błogosławieństwem o północy. Ważne, by nie tylko zakończyć rok z Bogiem, ale również powierzyć Mu wszystkie sprawy już na progu nowego roku. Dlatego zapraszamy w Nowy Rok, do dziękczynienia Bogu za przyjście na świat Chrystusa. Nowy Rok to jednocześnie druga niedziela po Narodzeniu Pańskim, a więc uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu czcząc Maryję jako Matkę Bożego Syna, Kościół chce pokazać, że Jezus jest nie tylko prawdziwym Bogiem, ale również prawdziwym człowiekiem. Maryja uczy nas też w tym dniu wzajemnej miłości, jaką powinna żyć każda rodzina.

Kolejnym ważnym dniem świętowania w okresie Bożego Narodzenia jest Uroczystość Objawienia Pańskiego. To Bóg w swojej chwale objawił się mędrcom ze Wschodu. Ale chce objawić się wszystkim, a nas potrzebuje, abyśmy prawdę Ewangelii zanieśli tym ludziom. Jest to posłanie dla każdego chrześcijanina ogłaszać wielkość przyjścia Jezusa do naszego życia, zachęcać innych, aby zachwycili się Bogiem. Natomiast w pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego czyli 8 stycznia 2012 obchodzić będziemy niedzielę Chrztu Pańskiego, która zamyka w Kościele okres liturgiczny świętowania Bożego Narodzenia. Święto to objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia każdego człowieka, a jednocześnie zwraca uwagę na rzeczywistość naszego chrztu.

Bogactwo liturgiczne świąt Bożego Narodzenia pozwala odkryć znaczenie Jezusa w Twoim życiu. Jezusa, który przyszedł dla Ciebie. To On nadał Twemu życiu zupełnie nowy sens. Podczas tych świąt możesz odkryć, czy zależy Ci na głębi spotkania z Jezusem, czy chcesz zmienić swoje życie wraz z Nim, bo Jezus czeka, czeka na Ciebie. Jako Zbawiciel i Pan, czeka specjalnie na Ciebie...

Jacek Zamarski