Wspólnota NOWY LUD

 

Diakonie modlitwy

Modlitwa za kapłanów

"Zmienić życie swoje i innych przez modlitwę".

Kapłani są wielkim darem dla całej wspólnoty Kościoła. Dostrzegamy to każdego dnia, gdy przeżywamy sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, kierownictwo duchowe. Rozumiemy kapłanów, którzy proszą nas o modlitwę. Siła wspólnej modlitwy jest wielka i jest ona tą służbą, którą podejmujemy w diakonii modlitwy za kapłanów.

Odpowiedzialność za kapłanów, nie tylko z naszej wspólnoty, ale wszystkich, którzy kiedykolwiek nam służyli, troska o kapłanów z całego miasta i diecezji - to budowanie Kościoła lokalnego i troska o jego pasterzy. Widzimy, jak wiele jest potrzeb u kapłanów, jak wiele potrzebują wsparcia modlitewnego i jak wielkie jest znaczenie tej modlitwy, kiedy przeżywają utrudzenie w służbie i doświadczają różnorakich ataków złego ducha.

Podejmujemy modlitwę za tych kapłanów, którzy nas o nią prosili, ale również za tych, o których wiemy, że są w życiowej potrzebie. To ta służba, której każdy kapłan potrzebuje najwięcej. Każdy z nas może ją podjąć i razem możemy włączyć się we wspólną modlitwę...
Zapraszamy Cię do włączenia się w modlitewną troskę o najbliższych nam kapłanów: tych, którzy nam słuzą, tych, któzy kiedykolwiek nam posługiwali, jak i tych, których ogarniamy naszą modlitwą. Spotkania diakonii w każdy czwartek o godzinie 17:00 w salce przy kościele Trójcy Przenajświętszej.