Wspólnota NOWY LUD

 

Diakonie modlitwy

Modlitwa wstawiennicza za osoby proszące osobiście o modlitwę

"Zmienić życie swoje i innych przez modlitwę".

Diakonia modlitwy wstawienniczej modli się za osoby, które osobiście przyszły prosić o modlitwę w swojej intencji, lub przyszły prosić za osobę znajomą, krewnego lub kogoś z rodziny. Diakonia modli się w każdy wtorek przed spotkaniem modlitewnym od godziny 17:45 do 18:45.

W pierwszy wtorek miesiąca, kiedy przeżywamy eucharystię z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, nie ma spotkania diakonii, ponieważ wszyscy rozpoczynają wspólną modlitwę w kościele o 19:00, po której rozpoczyna się eucharystia z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne.