Wspólnota NOWY LUD

 

Diakonie modlitwy

Modlitwa wstawiennicza w intencjach przesłanych, lub zgłoszonych telefonicznie do modlitwy

"Zmienić życie swoje i innych przez modlitwę".

Diakonia ogarnia swoją modlitwą osoby i związane z nimi intencje, które są nam dostarczone w formie pisemnej, elektronicznej, czy zgłoszone telefonicznie. Intencje te włączamy w naszą codzienną modlitwę.

Przedstawione nam intencje modlitewne są składane na ołtarzu podczas eucharystii z modlitwą o uzdrowienie w pierwszy wtorek każdego miesiąca.