Wspólnota NOWY LUD

 

Diakonie modlitwy

Modlitwa nieustanna za siebie we wspólnocie

"Zmienić życie swoje i innych przez modlitwę".

Codziennie dostrzegamy jak wielkie są potrzeby ludzi, którzy proszą nas o modlitwę. Siła wspólnej modlitwy jest wielka i jest ona w zasięgu naszych możliwości. Dlatego zapraszamy każdego, aby ogarnął swoją modlitwą tych, którzy nas o nią prosili, ale również tych, o których wiemy, że są w życiowej potrzebie. Każdy z nas może ją podjąć i razem możemy włączyć się we wspólną modlitwę...

Odpowiedzialność za wspólnotę, budowanie jej i troska o nią zaczyna się w mojej postawie modlitewnej wobec potrzeb wspólnoty. Nie puste słowa, ale pokorna modlitwa jest wyznacznikiem mojej odpowiedzialności za najbliższych, za wspólnotę.

Zapraszamy Cię do włączenia się w modlitewną troskę o najbliższych z twojej grupy, ale też o prowadzących wspólnotę i kierujących nią. Proś również o modlitwę za siebie, aby dokonywał się Twój wzrost we wspólnocie, umacniała Twoja jedność ze wspólnotą.