Wspólnota NOWY LUD

 

Kontakt: :

Nagrania i materiały filmowe

        

Proponujemy pozycje z "duchowej audioteki", czyli pozycje książkowe wydawane w formie płytowej do słuchania, najczęściej jako pliki mp3. Dzięku takiej formie wydania można słuchać ich podczaj jazdy samochodem, czy w domu, gdzie mogą korzystać z nich również inni domownicy. Są bardzo dobre do słuchania w pracy, doskonale nadają się na dobry prezent, w dzisiejszym świecie są czytelnym świadectwem naszej wiary.

Polecamy następujące pozycje z duchowej audioteki:
 

Aleksander Posacki SJ     Duchowość niebezpieczna dla zbawienia?

Niebezpieczna duchowosc Treść: Istnieją dziś prądy duchowości (propagowane często bez umiaru na zasadach komercyjno-medialnych), które można uznać za problematyczne, a nawet niebezpieczne nie tylko dla zdrowia psychofizycznego, ale też dla zbawienia wiecznego. Wiemy o tym zarówno z teologii, opartej o Objawienie judeochrześcijańskie, jak też z licznych przykładów i świadectw byłych członków sekt, ex okultystów czy byłych magów, którzy nawróciwszy się dali liczne świadectwa ludzi, którzy ledwo uszli z życiem, praktykując niejasne i fałszywe drogi duchowe? Czy musimy zawsze podążyć okrężnymi drogami, aby się nauczyli reguł chrześcijańskich (co może mieć także znaczenie dla budzenia wrażliwości ekumenicznej).
Celem sesji jest podstawowy i zorientowany praktycznie wykład rozeznawania duchowego, według zasad chrześcijańskich, jakie wyłaniają się z Objawienia, Tradycji doświadczeń świętych, mistyków oraz gorliwych chrześcijan, zaangażowanych w prace duszpasterską i ewangelizacyjną, jak np. współcześni egzorcyści różnych wyznań chrześcijańskich (co może mieć także znaczenie dla budzenia wrażliwości ekumenicznej).
Spis treści:
Homilia, Konferencja I: Duchowość niejedno ma imię - podstawy rozeznania prawdziwej drogi i zbawienia
Konferencja II: Duch, duchy i współczesne substytuty świata duchowego - ukryte inicjacje
Konferencja III: Pseudopsychologia jako forma fałszywej duchowości, Homilia
Konferencja IV: Rozeznawanie duchowe w nowych terapiach "ducha" i "ciała"
Blok syntetyczny - odpowiedzi na pytania
Homilia
Sesję prowadzi o. dr Aleksander Posacki SJ, filozof, teolog, znawca współczesnych duchowości, sekt i okultyzmu, wykładowca WSFP Ignatianum w Krakowie, Copyright Wydawnictwo WAM

Aleksander Posacki SJ     Współczesne psychotechniki i terapie holistyczne

Niebezpieczna duchowosc Treść: W kulturze, szczególnie w obszarze psychologii, medycyny i pedagogiki, rozpowszechniane są kursy dotyczące psychotechnik, technik mentalnych czy terapii uzdrowicielskich. Budzą one wiele kontrowersji, mają swoich zwolenników i przeciwników. Tym bardziej, że wiele sekt ezoterycznych z kręgu subkulturowego oferuje niemalże identyczne praktyki, terapie i techniki. Co to może oznaczać? Definiowane są one często jako "holistyczne", dotyczące całego człowieka i zarazem są przedstawiane jako najnowsze, skuteczne i bezpieczne osiągnięcia naukowe. Jak to jest naprawdę? Czy są one wiarygodne naukowo, czy mają sens w ocenie filozoficznej, czy są do zaakceptowania przez teologię chrześcijańską oraz naukę Kościoła?
W czasie sesji podejmiemy te ważne i palące tematy, odwołując się zarówno do teorii, jak i praktyki w postaci konkretnych przykładów i świadectw. (Sesja nagrana na żywo w Domu Rekolekcyjnym w Częstochowie.)
Spis treści:
Homilia, Konferencja I: "'Grzech pierworodny' w ujęciu personalistycznym. Różne przedefiniowania Upadku i problemu Zła"
Konferencja II: "Geneza holistycznych teorii i praktyk"
Konferencja III: "Pomiędzy ezoteryzmem a holizmem: techniki czy rytuały?, psychotechniki czy inwokacje spirytystyczne?, terapie czy inicjacje? Terapie holistyczne a sekty"
Konferencja IV: "Rozum i Wola wobec osobowego i transcendentnego Boga: rachunek sumienia"
Homilia, Konferencja V: "Inicjacje ukryte w terapiach holistycznych"
Podsumowanie: Kryteria Rozumu i Wiary - w odniesieniu do oceny różnych terapii "ducha" i "ciała". Odpowiedzi na pytania",Homilia
Sesję prowadzi o. dr Aleksander Posacki SJ, filozof, teolog, znawca współczesnych duchowości, sekt i okultyzmu, wykładowca WSFP Ignatianum w Krakowie, Copyright Wydawnictwo WAM

Tomasz Kwiecień OP     Eucharystia i życie. Książka audio 6 płytCD

Eucharystia i życie
Treść: Eucharystia może mieć ogromny wpływ na właściwe przeżywanie codzienności. Im głębiej uda się wejść w tajemnicę Eucharystii, tym pełniej będziemy spoglądali na swoje życie. To sesja dla osób, które pragną pogłębiać swoją duchowość eucharystyczną. Tematy konferencji: CD1 Przestrzeń dla celebracji. Teologia świątyni chrześcijańskiej. CD2 Modlitwa ciała (cz. 1). CD3 Modlitwa ciała (cz. 2). CD4 Modlitwa słowna. CD5 Wzywanie Ducha. CD6 Modlitwa pamięci.

Copyright Salwator 2009