Wspólnota NOWY LUD

 

Kontakt:

    PRZESŁANIE PIERWSZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU NOWEJ EWANGELIZACJI "NOWI EWANGELIZATORZY DLA NOWEJ EWANGELIZACJI"


       W dniach 28 – 31 lipca 2012 roku, w Kostrzynie nad Odrą odbył się 1. Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce, zorganizowany przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Wspólnotę św. Tymoteusza od trzynastu lat prowadzącą Ogólnopolską Inicjatywę Ewangelizacyjną "Przystanek Jezus".

W Kongresie wzięło udział przeszło 1200 osób, połączonych pragnieniem podejmowania współodpowiedzialności za Kościół. Przekonani o ważności tego wydarzenia, nie możemy nie podzielić się jego owocami. "Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (por. Dz 4, 20).

Kongres zgromadził reprezentacje licznych i różnorodnych środowisk ewangelizacyjnych, pracujących według własnych charyzmatów i metod ewangelizacyjnych. Doświadczyliśmy mocy działania Ducha Świętego jako Źródła jedności w Kościele. Dane nam było przeżyć tę jedność w wielu wymiarach:

Kongres pozwolił nam na nowo doświadczyć tego, że „wiara chrześcijańska to nie tylko doktryna, wiedza, zbiór reguł moralnych, tradycja. Wiara chrześcijańska to rzeczywiste spotkanie, relacja z Jezusem Chrystusem” (Instrumentum Laboris, nr 18). Jesteśmy poruszeni odkrytą na nowo prawdą, że źródłem naszego powołania do ewangelizacji jest misyjny nakaz Chrystusa i siła przeżywanej przez nas wiary a nie jej kryzys w świecie.

Jako różnorodne owoce działania Ducha Świętego przyjmujemy:

- doświadczenie braterskiej wspólnoty

- radość przeżywanej wiary

- refleksję teologiczno-pastoralną i warsztaty ewangelizacyjne

- umocnienie naszego powołania i zaangażowania w dzieło nowej ewangelizacji

- doświadczenie żywego i młodego Kościoła

- modlitwę uwielbienia

- piękno liturgii.

Dzięki posłudze ojców Antonello i Enrique, misjonarzy z Brazylii, przeżyliśmy rekolekcje, słuchając żywego słowa, popartego licznymi świadectwami i znakami mocy, prowadzące nas do nawrócenia i przebudzenia duchowego, przemiany myślenia i pojednania sakramentalnego. Wielu z nas doświadczyło narodzenia na nowo.

W świetle tego doświadczenia czujemy się przynagleni by dzielić się radością spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Zróbmy razem wszystko, aby Jezus Chrystus był poznany, wybrany, pokochany i głoszony.

Tylko Jezus Panem jest!

 

Obecni członkowie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji oraz Uczestnicy Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.

bp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

ks. Artur Godnarski - sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji & koordynator Kongresu i Przystanku Jezus


Znak: ZNE-k1/07/2012

Kostrzyn nad Odrą, dn. 31 lipca 2012r.