Wspólnota NOWY LUD

 

Kontakt:

    Niedziala Chrztu Pańskiego


       Dzisiaj Kościół katolicki obchodzi Święto Chrztu Pańskiego. Przypada ono w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) i jest z nią ściśle związane.

Chrzest Jezusa opisują trzy Ewangelie, z których ta według św. Mateusza traktuje to wydarzenie najobszerniej. Zaś dzięki zapisowi św. Jana Apostoła dowiadujemy się, że „Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu" (J 1, 28). Prawdopodobnie chodzi o dzisiejszą miejscowość Chirbet el Medesz. To dobra lokalizacja dla działalności Jana Chrzciciela z trzech powodów: tamtędy przebiegał szlak ze wschodu na zachód, rzeka jest w tym miejscu płytka i nie wysycha okresowo z powodu wpływającego do niej potoku.

Chrzest, do którego nawoływał Jan Chrzciciel, nie był jego „autorskim pomysłem”, gdyż rytualne obmycia były znane i rozpowszechnione w świecie starożytnym. Zanurzenie się w wodzie to symboliczny akt pokuty: miało być zewnętrznym znakiem wewnętrznego pragnienia przemiany, nawrócenia i obmycia się z grzesznego życia.

Dlaczego zatem Jezus też poprosił Jana o chrzest? Istnieje wiele interpretacji tego wydarzenia, przy czym we wszystkich podkreśla się bezgrzeszność Jezusa. Jedna z nich mówi o solidarności Jezusa ze swoim ludem, inna, że w tym momencie to nie woda uświęciła Chrystusa, ale Chrystus uświęcił swoją obecnością wody chrztu. Zanurzając się w Jordanie Jezus niejako bierze na siebie grzechy ludzi, co jest zapowiedzią Jego śmierci na krzyżu, kiedy to – jak pisze św. Paweł – Jezus wręcz stał się grzechem (por. 2 Kor 5, 21).

Moment chrztu w Jordanie to także początek publicznej działalności Jezusa, co świadczy o tym, że Jezus musiał ukończyć trzydzieści lat, bo dopiero w tym wieku w tradycji żydowskiej mężczyzna mógł rozpocząć nauczanie.

W opisie chrztu po raz pierwszy w widzialny sposób objawia się Trójca Święta. Ojciec przemawia do Syna: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, a Duch zstępuje na Niego w postaci gołębicy.

Mimo tak istotnej wymowy chrztu Jezusa w Jordanie i zapisu tego wydarzenia w Ewangeliach, Kościół zachodni zaczął je liturgicznie obchodzić dopiero w 1955 r. - najpierw jako wspomnienie, a od 1969 r. jako święto.

Materiał wg KAI/brewiarz.pl
Jacek Zamarski