Wspólnota NOWY LUD

 

Kontakt:

    Odpusty w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia

       Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczął się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia. Z tej okazji wszyscy spowiednicy otrzymali władzę zwalniania z ekskomuniki i rozgrzeszania osób winnych aborcji.   

Jubileuszowy rok miłosierdzia       Ojciec Święty udzielił również odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w czterech bazylikach większych Rzymu, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego.Z racji Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka, na mocy dekretu biskupa bielsko-żywieckiego określone zostały warunki i kościoły i sanktuaria w diecezji bielsko-żywieckiej, w których można uzyskać odpust zupełny.Dekret w sprawie kościołów jubileuszowych w Roku Miłosierdzia

W tych właśnie świątyniach otwarte zostaną podczas uroczystej celebracji w III Niedzielę Adwentu (13 grudnia 2015 roku) Bramy Miłosierdzia.

„Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok
w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca.
Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”

        (papież Franciszek, Bulla MisericordiaeVultus 3)

DEKRET

W odpowiedzi na postanowienie papieża Franciszka dotyczące otwarcia w każdym Kościele lokalnym Bramy Miłosierdzia na czas trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (8 grudnia 2015 – 20 listopada 2016), mając na uwadze duchową odnowę powierzonych mojej pasterskiej pieczy wiernych oraz podkreślając w ten sposób widzialną komunię całego Kościoła Powszechnego, ustanawiam w naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej następujące Kościoły Jubileuszowe:

1. Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej;
2. Konkatedra Narodzenia NMP w Żywcu;
3. Kościół św. Macieja w Andrychowie;
4. Kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie;
5. Kościół św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu;
6. Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie

W tych właśnie świątyniach otwarte zostaną podczas uroczystej celebracji w III Niedzielę Adwentu (13 grudnia 2015 roku) Bramy Miłosierdzia będące dla wiernych zachętą do poszukiwania łaski Bożej i nawrócenia.

Wszystkim pielgrzymującym do Kościołów Jubileuszowych naszej diecezji udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Kanclerz Kurii
Ks. Adam BIENIEK

Bielsko-Biała, dnia 17 listopada 2015 r.

L. dz. 1320/15

*******************************

Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty, zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:

1. sakramentalna spowiedź,
2. Komunia Eucharystyczna,
3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna),
4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).


Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można spełnić na cztery różne sposoby:

5a. Wszyscy wierni

5b. Wszyscy wierni

5c. Więźniowie

5d. Chorzy, starsi, samotni

Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Misericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszowym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby, które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie.na podstawie: bulli Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) Papieża Franciszka, oraz dekretu Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla

opracował Jacek Zamarski