Wspólnota NOWY LUD

 

Wielkopostne rekolekcje internetowe


Organizatorzy:
Langustanapalmie.pl, Stacja7.pl
Partnerzy:
Gloria24.pl, Dominikanie.pl
Wykonawcy:
Gada: o. Adam Szustak OP
Vocal: Małgorzata Hutek
Kontrabas: Paweł Wszołek

Dodatkowe informacje:

Wyślij pocztę


Triduum Paschalne – szczyt roku liturgicznego

         .

Szczytem całego roku liturgicznego i przeżywanego Wielkiego Tygodnia jest czas Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Triduum Paschalne. Owe trzy najważniejsze dni w roku liturgicznym dla wszystkich chrześcijan: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota - uobecniające nam Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Czas Triduum Paschalnego rozpoczyna się wieczorną mszą Wielkiego Czwartku, a kończy po południu Niedzieli Wielkanocnej.

Każdy z tych trzech dni ma swoje bogate znaczenie i sięga do samych korzeni chrześcijaństwa. Wiele znaków, które towarzyszą nam dzisiaj podczas liturgii w Kościele może być zrozumianych tylko wtedy, gdy poznamy tradycję żydowską, z której wyrosło chrześcijaństwo. Czytane podczas liturgii teksty biblijne są najpiękniejszymi słowami skierowanymi do człowieka, zapowiadającymi Paschę - przejście. Ten czas to czas szczególny, jest on bowiem czasem przejścia Chrystusa przez życie człowieka. Przejścia ze śmierci do zmartwychwstania, ze smutku do radości, z niewoli do wolności.

Słowo Pascha - oznacza przejście. Właśnie Pascha jest głównym świętem Izraelitów, aż po dzień dzisiejszy to pamiątka przejścia z egipskiej niewoli przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej im przez Boga. Pascha Jezusa Chrystusa oznacza Jego przejście ze śmierci do życia, z tego świata do Ojca. Pascha wierzących w Chrystusa dokonuje się nie przez Morze Czerwone, lecz przez sakramenty, w których przechodzimy ze śmierci grzechu do całkowicie nowego życia.

Patrząc na całą historię zbawienia, wszystkie wydarzenia powiązane ze sobą, które ją tworzą, znajdujemy w niej Paschę, jako zbawczą interwencję samego Boga. Kończy się czas tylko obietnicy, zaczyna się wypełnienie. To czas wyzwolenia Izraela z Egiptu, czas realizacji Bożego przymierza i objawienia się prawdziwego Boga. To droga od baranka paschalnego do Jezusa Chrystusa, który ofiarowany będzie za każdego człowieka, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu, śmierci i szatana. Jak bowiem czytamy u świętego Pawła: „Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7). To właśnie w Chrystusie Pascha Izraela jest wypełniona, zrealizowana, bo dopiero w Jezusie dokonało się ostateczne i rzeczywiste wyzwolenie i zbawienie wszystkich ludzi, które było zamiarem Boga.

Tak więc mamy możliwość wejścia w istotę tego misterium paschalnego, w to przejście ze śmierci do życia, z kenozy, uniżenia do wywyższenia, chwały. Chrystus staje się Panem, (Kyrios) i poprzez Ducha Świętego staje się dla każdego źródłem nowego życia dla tych, którzy poprzez sakramenty paschalne przyjmują Go do swego serca. Przyjęcie sakramentów jest naśladowaniem Chrystusa w jego uniżonym, pokornym posłuszeństwie i ofiarnej miłości. Właśnie w ten sposób treść i bogactwo misterium paschalnego staje się źródłem dynamizmu ewangelicznego dla całego Kościoła. To właśnie Kościół ma przepowiadać wszystkim narodom odkupienie i zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa. W ten sposób paschalne misterium Chrystusa jako centralne wydarzenie całej historii zbawienia staje się jednocześnie centrum liturgii całego Kościoła, Paschą modlącego się Kościoła.

Często brak nam rozumienia, czym jest Pascha. Triduum Paschalne to konieczność spojrzenia na historyczną Paschę, czyli przejście, przeprawę Izraela z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, Paschę w wymiarze duchowym, czyli przejście z niewoli grzechu do stanu łaski, oraz nasze przejście z doczesności do wieczności. Dlatego też Pascha każdego ucznia Chrystusa to przechodzenie do życia w łasce Bożej. Zostaliśmy wyzwoleni ze śmierci grzechu mocą Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Święte Triduum Paschalne w bogactwie znaków liturgicznych i sakramentach jest przypomnieniem i uobecnieniem Paschy Chrystusa, z którą jednoczy się Kościół.

Trzy dni Triduum Paschalnego stanowią jedno święto. W sprawowanej liturgii uobecnia się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie w Triduum kryje się sedno chrześcijańskiego przesłania: to, że życie rodzi się ze śmierci. Podczas celebracji odkrywamy, że stało się to właśnie ze względu na nas, dla naszego zbawienia. Dla chrześcijan jest to najważniejsze świętowanie. Te trzy dni stanowią w świętowaniu jeden wspólny obchód liturgiczny, Zauważmy, że żadna z liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy rozesłaniem. Kościół w tym czasie w sposób szczególny trwa blisko przy Chrystusie, kontemplując misterium męki, śmierci i zwycięskiego powstania z martwych Zbawiciela. Dlatego tak, jak niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu w naszym świętowaniu, tak Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego.

Jacek Zamarski: "Z głębi serca" kwiecień 2011