Wspólnota NOWY LUD

 

Intencje modlitewne:
kwiecień 2016

Intencje modlitewne w kwietniu 2016r.

       "Nieustannie się módlcie..." ( 1Tes 5,17 ) to słowa św. Pawła apostoła, który wskazuje nam, że nasze życie powinno być naznaczone nieustanną modlitwą. Wiele osób spośród naszych rodzin, naszej wspólnoty, znajomych, jak też osób, których nie znamy, codziennie potrzebuje naszej modlitwy.
       Trwanie na modlitwie to nie tylko czas spotkania modlitewnego, ale również czas, kiedy zanosząc z innymi modlitwę za potrzebujących, budujemy prawdziwą wspólnotę miłości. Jest to więc czas, kiedy trwamy na modlitwie uwielbienia, dziękczynienia, ale również przepraszamy PANA, czy zanosimy wspólne prośby.
Wartość, moc i skuteczność tej modlitwy zasadza się na słowach Jezusa, który sam uczył swoich uczniów jak mają się modlić, aby ich modlitwa była skuteczna

Ofiaruj swoją modlitwę za osoby szczególnie jej potrzebujące.
Buduj wspólnotę poprzez włączenie się w modlitwę w intencjach, które aktualnie są najbardziej potrzebne.
Włącz się we wspólną modlitwę w nastepujących intencjach: